30. 1. 2014: Mk 4, 21-25

Apoštolové slyšeli více věcí ve skrytosti, které pak po Letnicích měli hlásat. Tak se hlásané Boží slovo stalo světlem na cestě života.

Výrok dnešního evangelia „není nic skrytého, co by nebylo odhaleno“ má ale obecnější platnost. Týká se kromě právě zmíněné nauky také lidského jednání. Když někdo jedná špatně a snaží se to zakrýt, má vědět, že buď ještě za pozemského života, nebo na konci časů bude všechno odhaleno. Taková motivace je sice dobrá, ale nedostatečná. Pro správné jednání se máme místo obavy před prozrazením rozhodovat raději kvůli Pánu Bohu samotnému.