25. 8. 2014: pondělí po 21. neděli v mezidobí: Mt 23, 13-22

V dnešním evangeliu jsme svědky tvrdých a odsuzujících slov určených některým farizeům a zákoníkům. Někdo by se mohl nad tím pozastavit. Když se ale podíváme, v jaké části evangelia se tato řeč nachází, zjistíme, že se jedná o poslední týden pozemské činnosti Pána Ježíše. To znamená, že jim po tři roky dával možnost uznat pravdu, ale oni až do konce zůstali zatvrzelí. Zatvrzelému člověku jsou pak určena tvrdá slova.

Někdy se stává, že by také ostatní lidé chtěli posoudit, kdo je zatvrzelý, a pak s ním jednat tvrdým odsuzujícím způsobem. To ale nejde, porotže my na rozdíl od Pána Ježíše nemůžeme o nikom vědět, že se už neobrátí. Nakonec, i v Písmu svatém se říká: „Mně patří soud i odplata, kdo však jsi ty, že soudíš bližního?“

Zmíněnou odmítající tvrdost můžeme použít proti špatnému jednání, ale ne proti lidem. To odpovídá známé augustinovské zásadě: „nenávidět hřích, mít rád hříšníka“. Také vůči sobě může být člověk přiměřeně náročný. V důsledku toho pak s ostatními nebude jednat nepřiměřeně přísně.