25. 4. 2014: Pátek velikonoční: Jan 21, 1-14

Zázračný rybolov, o kterém jsme dnes slyšeli, stejně tak to, co následovalo, bývá ve východní tradici považováno za nový začátek. Stejně tak samotné zmrtvýchvstání. O zázračném rybolovu se totiž mluví také na počátku Ježíšova působení. A nyní jsme opět u Genezaretského jezera a také okolnosti jsou podobné, jako o tři roky dříve. List Římanům říká, že Boží povolání je trvalé. Podobně jako Jonáš odešel, ale byl znovu povolán ke stejnému dílu, tak také apoštolové: Rozprchli se, ale zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus je znovu shromažďuje a potvrzuje v jejich poslání. Mohou si vzpomenout na samé začátky svého povolání a na všechno, čeho byli v uplynulých třech letech svědky. A jako Petr zapřel svého Pána, tak je nyní u Genezaretského jezera potvrzen ve svém úřadu.

Dokud žijeme, i kdybychom udělali sebevětší chybu, nebo jak se říká, sebevětší „kopanec“, vždycky existuje řešení a možnost nového začátku. Právě důvěra v zmrtvýchvstalého Ježíše Krista a jeho milosrdenství je toho důkazem. Vždyť „proto zemřel, abys ty mohl žít“. Velikost jeho oběti je nesrovnatelná s „velikostí“ našich chyb. A tak kdykoli se někomu zdá, že se svou vinou dostal do neřešitelné situace, může vzpomenout na nový začátek zmrtvýchvstání a s důvěrou v Pána Boha jít dál.