19. 3. 2014: Sv. Josef

Ve svaté rodině měl sv. Josef zvláštní postavení. Chápali bychom, že se Pán Ježíš podřizoval Panně Marii, protože je jeho Matkou. Ale proč se podřizuje sv. Josefovi, který není jeho otcem? Svědčí to jednak o ponížení se Božího Syna, který se stává člověkem a podřizuje se i tomu, komu by nemusel, a zároveň o vyvýšení sv. Josefa a o jeho úkolu.

Ve vstupní modlitbě zazněla zmínka, že sv. Josef od počátku chránil dílo našeho vykoupení. Jako hlava svaté rodiny nesl zodpovědnost za její členy, tedy i za Ježíše Krista a jeho dílo. Zkusme to domyslet do důsledků… Takové je postavení sv. Josefa.

A protože církev v tomto díle pokračuje, je sv. Josef patronem také celé církve – tedy i každého z nás. Každý má v církvi své místo a poslání, a cokoli děláme a týká se života církve, svěřujeme do ochrany sv. Josefa. Proto se na něho můžeme často obracet s prosbou o přímluvu.