14. 7. 2014: Pondělí po 15. neděli v mezidobí: Mt 10, 34 – 11,1

Z několika míst Písma svatého víme, že Pán Ježíš je nositelem a šiřitelem pokoje: List Židům popisuje jeho kněžství jako kněžství v řádu Melchizedecha, a u Melchizedecha se mluví o milosrdenství a pokoji (též o spravedlnosti). Po zmrtvýchvstání zdraví apoštoly slovy: „Pokoj vám.“ Zdůrazňoval smíření a vlastně celé jeho působení až k smrti na kříži má na zřeteli smíření lidstva s Bohem a následný pokoj.

Tomu neprotiřečí, co jsme slyšeli v dnešním evangeliu, naopak, vše do sebe zapadá. Když dnes zaznívá: „Nepřišel jsem uvést na zemi pokoj, ale meč … rozdělit …“, je třeba podívat se na kontext těchto slov. Řeč pokračuje: „Lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí.“ Takže vlastně Ježíšův příchod je spíše příležitostí, než podmětem zmíněného rozdělení a nepokoje. Tím, kdo rozdělení způsobí, jsou samotní lidé, kterých se týká. Rozdělení „kvůli“ Bohu není rozdělením „učiněným“ od Boha. Když se děti pohádají („rozdělí“) kvůli hračce, není to vina hračky. Když se liší názor lidí na dobré počasí, není to vina počasí a to se tím ještě nestává špatným. Podobně zde: Rozdělení a znepřátelení kvůli Ježíšovi není způsobeno jím, ale tím, že ho někteří přijímají a někteří ne. A jako je rozpor mezi světlem a tmou, tak je analogicky nesrovnatelně větší rozpor mezi přijetím (přijímajícím) Ježíše Krista a odmítnutím (odmítajícím) ho.

Když se jinde v podobných souvislostech mluví o strašných zločinech dokonce i v rámci vlastní rodiny, ke kterým pak dojde, opět je to důsledek nepřijetí Boha, nepřijetí jeho Syna. Kdo totiž přijímá Pána Boha, přijme také jeho přikázání včetně „nezabiješ“.

A proto i když se to na první pohled nezdá, dnešní evangelium je třeba nahlížet tak, jako jiná místa Písma svatého. Ježíš Kristus je nositelem pokoje. Ale proto, že ne každý má o něho a jeho poselství zájem, vzniká při příležitosti jeho příchodu rozdělení a nepokoj, a tak se zdá, jako by rozdělení přinesl on. Když se takto mluví, jedná se o určitý typ nadsázky. Nadsázku je ale potřeba vysvětlovat…

„Bůh chce, aby se všichni obrátili a byli spaseni“ – pak mluvíme o pokoji, a sice trvalém.