Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2015

25. 12. 2015

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2015

 1. Duchovní služby: V Lenešicích křty do 1 roku: 3    V Postoloprtech 11.4.2015: 1 křest 
 2. Pohřby: V Lenešicích: 1 pohřeb se mší + kremace     V Postoloprtech: 3 pohřby do hrobu, 2 se mší, 1 beze mšeV Blažimi: 1 pohřeb  do hrobu

   

 3. Náboženství dětí na faře Lenešice: Rok 2015 – 2016: 7 dětí 
 4. Odeslané sbírky:

   Na katolické školy  641 112 400,–
  Svatopetr.haléř 649 113 200,–
  Na pojištění 649 222 200,–
  Na záchranu kost. 649 117 300,–
  Na TV Noe 649 116 180,–
  Na bohoslovce 649 115 300,–
  Na charitu 250,–
  Na misie 649 118 380,–
  Na pojištění 649 222 350,–
  Na potřeby diecése 649 120 300,–
  Na bibli 649 140 225,–
  Celkem 3.085,–
  Za ACEL 380,–
  Odeslané sbírky nedělní
  na farnost Postoloprty
  3.340,–

   

 5. Biblické hodiny konány vždy 4. čtvrtek v měsíci a rozjímavý růženec vždy 2. čtvrtek v měsíci    Ekumenická bohosluba s církví ČCSH Louny v kostele Lenešice 24.9.2015    Dušičková pobožnost na hřbitově Lenešice 2.11.2015

      Koncert v kostele vokální skupiny PAŠKÁL dne 25.10.2015

      Koncert v kostele Lenešice: děti ze školy na akci Česko zpívá koledy 9.12.2015

      1.svaté přijímání 2 dětí  dne 5.4.2015

      V rámci Noci kostelů byl otevřen kostel ke komentované prohlídce i možnost shlédnout stav oprav věže i zevnitř ve spolupráci se spolkem Lenos bratří Plačků.

     

 6. Zástup děkana Rudolfa Preye v Postoloprtech od 1.1.2015 do 15.4.2015 za nemocného P.Josefa Peňáze.     Mše sv. v kapli Raná na faře k 680. výročí obce Raná 12.9.2015     Mše sv. v kostele Nehasice pro německé poutníky 12.9.2015

   

 7. Účast na diecésním fotbalovém turnaji v Litoměřicích 3.10.2015 
 8. Děkan Rudolf Prey nechal restaurovat sošku Vzkříšení Krista u pí Votočkové v Litoměřicích (inv.č. E 118) –  ve vlastní režii     Děkan R. Prey nechal zhotovit 5 papírových zvětšenin obrazů křížové cesty, které byly zničeny a chyběly do souboru 14 zastavení – ve vlastní režii     Čištění komínů dne 20.7.2015 ve vlastní režii.

       kontrola hasících přístrojů 2.6.2015.

 9. Na půlnoční mši sv. bylo přítomno asi 60 věřících. Mše proběhla v klidu.

 

 

 

Výroční zprávu zpracoval P.Rudolf Prey, emeritní děkan

30.12.2015