Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2014

24. 12. 2014

1. Duchovní služby:

 3 křty dětí, 6 dětí na náboženství na faře, průměrná účast na mši v neděli : 10,

ve všední večerní mši : 4.

Svaté přijímání v neděli : 7, ve všední den: 3.

Účast na půlnoční mši sv. : 70.

1x měsíčně biblická hodina ( čtvrtý čtvrtek na faře )

1x měsíčně rozjímavý růženec  ( druhý čtvrtek kostel)

3 pohřební obřady ( 1 do hrobu, 2 kremace ).

 

2. Finanční hospodaření:

 Řádné sbírky kostelní: 3.080,–Kč

Mimořádné sbírky : 4.506,–Kč ( pro biskupství, charita, misie, bohoslovce, hospic a další ).

 

3. Události ve farnosti:

-Do kostela Lenešice dána soška PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA a byly zhotoveny šatičky v liturgických barvách.

– Do kostela a na faru instalovány hasící přístroje – finančně zajištěny Biskupstvím.

– Oltář včetně nového antependia se znakem Clary –Altringen byly restaurovány.

– Na faru byla firmou Stannah instalována schodišťová

sedačka pro děkana – finančně dotováno organ.Cesta 121.

–         Ekumenická bohoslužba v kostele Lenešice v srpnu a v říjnu v kostele CČSH Louny.

–         Klavírní koncert Mgr. Vladimíra Heulera v kostele.

–         Arc.Rudolf Prey oslavil 75. narozeniny v kostele a

společným posezením s farníky na faře.

–         Děti ze školy zazpívaly koledy v kostele v akci Čes-

ko zpívá koledy.

–         Arcid.Rudolf Prey se zúčastnil s chlapci fotbal.tur-

naje v Praze u Salesiánů a turnaje diecésního v

Litoměřicích.

–         Firma Pegisan provedla další část výstavby obnovy věže kostela i vnitřních částí.

 

Duchovní správa děkuje všem věřícím za aktivní účast na bohoslužbách, za finanční příspěvky a pomoc, zvláště děkuje paní varhanici, kostelnici a ministrantovi, jakož i lektorům.

Podrobnější zprávy o těchto událostech můžete shlédnout na webových stránkách farnosti.

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2014 [pdf]