Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2013

12. 01. 2014

V roce 2013 uděleny 3 křty sv. dětí, vykonány 3 pohřební obřady s průvodem na hřbitov, 8 dětí přicházelo na hodiny náboženství na faru, na nedělní mši sv. přicházelo průměrně 15 věřících, z toho přijímalo 6 sv. přijímání. Od neděle 21.4.2013, kdy pan biskup Jan Baxant znovu požehnal kostel sv.Šimona a Judy, se po 5 letech znovu konají mše sv. v kostele ( od r.2008 z důvodu zřícení věže kostela se konaly ve farní kapli ). Nově byly restaurovány rámy křížové cesty v kostele. Firma Pegisan Plzeň dostavěla v r.2013 zřícenou věž až do výšky lodi kostela pod střechu, v dalších letech bude pokračovat výstavba nad střechu.

Od 1.9.2013 bydlí na faře Lenešice P.Rudolf Prey, dřívější děkan z Postoloprt, který po dohodě s p.biskupem byl ustanoven jako administrátor – důchodce pro farnost Lenešice in spiritualibus. Fara v Lenešicích dostala v průčelí do ulice v létě novou fasádu.

Bohu díky za požehnaný rok 2013!

 

Fotogalerie stavu kostela a fary Lenešice na konci roku 2013: