Účast emeritního děkana z Lenešic na mši sv.v Nehasicích

6. 09. 2014

V sobotu dne 6.9.2014 se konala výroční mše sv. k Narození Panny Marie v kostele Nehasice pro Sudetské Němce. Spolu s místními se sešlo v kostele asi 13 lidí. Mši k Narození Panny Marie sloužil administrátor z Postoloprt P. Josef Peňáz spolu s emeritním děkanem z Lenešic. Zpívala se píseň Meerestern dich grüsse a Grosser Gott wir loben dich. Děkan četl čtení, žalm a přímluvy, administrátor z Postoloprt četl evangelium a pronesl kázání. Mše sv. byla v německém jazyce kromě slov proměňování, které byly v latině.

Po mši došlo ke vzájemnému seznámení a konversaci, Němci také navštívili hroby svých drahých na hřbitově kolem kostela. V další části navštívili někteří němečtí poutníci kostel v Postoloprtech a pak paní Frankeová a další dvě osoby byly pozvány na faru do Lenešic, kde jim děkan umožnil, aby si připravily oběd. Po vzájemném rozhovoru při kávě a po prohlídce fary se paní Frankeová s doprovodem rozloučila, neboť jejich cesta vedla ještě do Kadaně a pak do Německa. Uvedení poutníci byli ubytováni v penzionu Palma v Postoloprtech.