Tříkrálová sbírka 2018 v Bitozevsi

9. 01. 2018
Letos se na koledování v Bitozevsi, Nehasicích, Tatinné a Vidovli podílelo hned 10 koledníků včetně 5ti dospělých jako doprovod. Lidé na naše koledníky čekali a kromě finančního příspěvku do kasičky jim ke koledě přidali i sladkosti a ovoce. Úsměv na tvářích koledníků a dárců je odměnou všem, co tuto bohulibou sbírku organizují. Těšíme se na další ročník!
Milena Tyrpáková