Setkání absolventů abiturientského kursu VHŠ po 56 letech v Teplicích

22. 08. 2014

V pátek dne 22.8.2014 se zúčastnil arciděkan Rudolf Prey setkání abiturientů nástavby VHŠ Teplice po 56 letech v Teplicích v restauraci ALADDIN. Sešlo se devět absolventů. Navzájem se informovali o svém životě od doby, kdy se naposledy viděli, každý řekl mimořádnou událost ze svého života, probírala se současné situace v naší vlasti a ve světě.

Především se vzpomínalo na události v době studia, na veselé i smutné příhody, na některé z profesorů, zejména se vzpomnělo pietně na již zemřelé spolužáky: Jiřího Nikodýma, Zdeňka Joba, Luďka Feixe, Karlu Cábovou a M. Moulíkovou. P.Rudolf Prey sdělil, že za všechny se ráno modlil a sloužil za ně mši svatou.

Někteří ze spolužáků měli na otce Rudolfa dotazy týkající se církve, např. o restitucích nebo o případu biskupa Bezáka ze Slovenska a další. Setkání pokračovalo společným obědem. Pater Rudolf rozdal spolužákům fotografie z loňského setkání v Lenešicích, mimo jiné i v kostele a na faře a na závěr se všichni na dvoře restaurace ALADDIN vyfotografovali a slíbili si znovu setkat příští rok na stejném místě.