První mše sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích po zřícení věže s panem biskupem Mons. Janem Baxantem z Litoměřic

21. 04. 2013

V neděli dne 21. 4. 2013 ve 4. neděli velikonoční došlo k toužebně očekávanému otevření kostela a první mši sv., na kterou přijel otec biskup Jan z Litoměřic. Nejméně 40 věřících z Lenešic a okolí se zúčastnilo této mše sv., kterou spolu s otcem biskupem koncelebroval i děkan z Postoloprt P. Rudolf Prey. Na klávesy hrál místní rodák Vláďa Heuler, sólový zpěv obstarala paní Marie Immerová.

Na začátku mše přivítal otce biskupa P. Rudolf Prey, potom pan biskup požehnal vnitřek kostela, aby mohl sloužit bohoslužebným účelům. Bohoslužbu slova obstarali ministrant Jára Malý a lektorka Zdenka Kolaříková, evangelium přečetl P. Rudolf Prey. V promluvě pan biskup chtěl hlavně povzbudit věřící k věrnosti víře s poukazem na slovo Boží, kde i sv. Pavel s Barnabášem povzbuzovali věřící. I když tehdy i dnes, podle biskupa se snaží nepřátelé víry lidem víru vytrhnout, dle evangelia Otec nebeský nedopustí, aby nepřítel vyrval Bohu ty, kteří k Bohu patří jako jeho děti Boží. Pan biskup povzbudil i pochválil bratry Plačkovy z nadace, že vytrvale se snaží v obnově zřícené věže a kostela a pochválil i všechny, kteří jim v tom pomáhají. Mše sv. pokračovala přes obětování, proměňování a přijímání a v závěru poděkoval za farnost pan Zdeněk Plaček a pozval p. biskupa a věřící ke zhlédnutí dosud vykonané práce na znovuzbudované věži. Věřící byli obdarováni koláčky a chlebíčky.

Pan biskup a pozvaní pak následně na faře společně poobědvali a pobesedovali s panem biskupem i navzájem. Celé dění sledovala také redaktorka časopisu Zdislava paní Michálková. Pan biskup i pan děkan upřímně děkovali za výborný oběd i obsluhu. Pan biskup po zhlédnutí farní kaple i bytových prostor se rozloučil s přítomnými, kteří ještě společně poseděli.

Bohu díky za požehnaný den ve společenství s otcem biskupem Janem Baxantem.

Fotografie z první mše sv. po zřícení věže: