Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice

11. 04. 2017

Drazí bratři a sestry! Zaznělo k nám radostné poselství o vzkříšení Pána Ježíše Krista. Je to nejdůležitější evangelium, nejradostnější zpráva celého Písma sv.pro nás křesťany, ale i pro všechny lidi. Anděl Boží nám tuto nejdůležitější zvěst oznámil slovy: “ Hledáte Ježíše ukřižovaného?“ “ Byl vzkříšen.“

Ježíše je zbytečné hledat mezi mrtvými. Ježíš není jen nějakou dávnou historickou osobou. Ježíš není jen skryt v učení, které od něho pochází. Ježíš není mrtev pro lidi tohoto světa, lidi nevěřící. Naopak. Ježíš je živý, je vzkříšený a proto každý člověk, kdo touží po životě, tento pravý život najde u Ježíše. Ptejme se však co znamená Ježíšovo vzkříšení: 1/ Předně si řekněme, že Ježíšovo vzkříšení je něco jiného než co se říká o přírodě, že se znovu probudila – vzkřísila ze zimního spánku. 2/ Ježíšovo vzkříšení je něco jiného než když se lékařům podaří resuscitací znovu oživit člověka z klinické smrti na př. po autonehodě. 3/ Ježíšovo vzkříšení je jiné než vzkříšení Lazara, který vstal z hrobu mocí Boží ke svému dřívějšímu přirozenému biologickému životu. 4/ Byl vzkříšen znamená, že Ježíš začal žít úplně novým životem, který je vlastní člověku pro život věčný. Je to život těla, kde nevládnou biologické zákony těla, ale zákony Božího Ducha, kde jde tedy o tělo duchovní, oslavené, nepodléhající zákonům hmoty, prostoru a času. Je to tělo, které už netrpí, nestárne, neumírá, je určené pro věčný život v nebi. Příkladem pro vlastnosti tohoto těla je na př., že Ježíš vzkříšený prošel zapečetěným hrobem, že prošel dveřmi k apoštolům, že se náhle objevil a náhle zmizel a pod. 5/ Tělo vzkříšeného Ježíše nemůže vidět běžně každý člověk, ale jen ten, komu Ježíš tuto možnost umožní, komu se dá poznat. Tak tomu bylo v době, kdy žili apoštolové a učedníci Ježíšovi, tak tomu je až dodnes. Ježíš se zjevuje těm komu chce!

6/ Toto vzkříšené tělo je určeno i nám, kdo jsme uvěřili a byli pokřtěni. Pokřtěný je už předběžně vzkříšený k novému životu ve víře, lásce a naději a očekává jako dar to definitivní vzkříšené tělo od Ježíše Krista na konci věků jak Ježíš slíbil: “ Kdo uvěří a bude pokřtěn, i když zemře, já ho vzkřísím v poslední den.“ “ Kdo jí mé tělo a krev bude žít na věky a vzkřísím ho v poslední den.“ Abychom prokázali svou vděčnost za největší Ježíšův zázrak nového vzkříšeného života, který je určen i pro nás, chceme nyní obnovit svůj křestní slib po obřadu posvěcení křestní vody.