přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí v týdnu od 9. 8. do 16. 8. 2020

10. 08. 2020

19. neděle v mezidobí, 9. srpna 2020

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod. Lenešice 10. 30 hod.,

Bítozeves 11. 15 hod.

pondělí, svátek sv. Vavřince

Postoloprty, mše svatá není

úterý, památka sv. Kláry, panny

Postoloprty, mše svatá není                                               

středa 19. týdne v mezidobí, památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.   

čtvrtek 19. týdne v mezidobí, památka sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků

Postoloprty, mše svatá v 7. 00 hod.

v 16. 30 hod. úklid v kostele před poutí                            

pátek, památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.

sobota, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Postoloprty, mše svatá v 8. 00 hod.     

20. neděle v mezidobí, 16. srpna 2020

Postoloprty, poutní mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v 8. 30 hod., hlavní celebrant P. Mgr. Miroslav Dvouletý

Lenešice 10. 30 hod.

Blažim 15. 00 hod.   

Od 17. 8. Do 27. 8. bude P. R. Vondráček na dovolené, mše svaté  tedy ve všední dny v Postoloprtech nebudou. Bude pouze poutní mše svatá ke cti Panny Marie Královny v Seménkovicích v sobotu 22. 8. v 15. 00 hod. a v neděli 23. 8. bude mše svatá v 8. 30 v Postoloprtech. Obě mše svaté bude sloužit P. Rudolf Prey.