přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí v týdnu od 18. 10. do 25. 10. 2020

19. 10. 2020

29. neděle v mezidobí, Slavnost Posvěcení Chrámu, misijní neděle, 18. 10. 2020

Postoloprty, mše svatá s účastí veřejnosti zrušena.

Blažim, mše svatá není

15. 00 hod. – 16. 30 hod. možnost soukromé modlitby v kostele za misie a misionáře

pondělí, 29. týdne v mezidobí, památka sv. Jana a Izáka, kněží a druhů mučedníků

Postoloprty, mše svatá není     

úterý, 29. týdne v mezidobí,

Postoloprty, mše svatá 17. 00 hod., max. počet účastníků 6, včetně kněze

středa 29. týdne v mezidobí, památka bl. Karla Rakouského

Postoloprty, mše svatá 17. 00 hod., max. počet účastníků 6, včetně kněze

čtvrtek, 29. týdne v mezidobí, památka sv. Jana Pavla II, papeže

Postoloprty, mše svatá 7. 00 hod., max. počet účastníků 6, včetně kněz

17. 00 hod. adorace v kostele

pátek, 29. týdne v mezidobí, památka sv. Jana Kapistránského, kněze

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod. max. počet účastníků 6, včetně kněze

sobota, sobotní památka Panny Marie

Postoloprty, mše svatá v 8. 00 hod., max. počet účastníků 6, včetně kněze

30. neděle v mezidobí, 25. 10. 2020

Postoloprty, mše svatá s účastí veřejnosti zrušena.

Od 15. 00 hod. do 16. 30 hod. možnost soukromé modlitby v kostele