přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí od 5. 7. do 12. 7. 2020

6. 07. 2020

neděle 5. 7. 2020, Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice 10. 30 hod.

Břvany, mše svatá není

Blažim,mše svatá není  

pondělí 14. týdne v mezidobí, památka s. Marie Goretti, panny a mučednice

Postoloprty, mše svatá není                                                          

úterý 14. týdne v mezidobí,

Postoloprty, mše svatá není                                                        

středa 14. týdne v mezidobí

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                        

čtvrtek 14. týdne v mezidobí, památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů mučedníků

Postoloprty, mše svatá v 7. 00 hod.

v 17. 00 hod., adorace v kostele                                                 

pátek 14. týdne v mezidobí

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                        

sobota 14. týdne v mezidobí, Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Postoloprty, mše svatá v 8. 00 hod.                                           

15. neděle v mezidobí 12. 7. 2020

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice 10. 30 hod.

Bitozeves 11. 15 hod.