přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí od 20. 5. do 27. 5. 2018

22. 05. 2018

Slavnost Seslání Ducha svatého, neděle 20. 5. 2018,

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice, 10. 30 hod.

Blažim 15. 00 hod.       

pondělí 7. týdne v mezidobí, památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů mučedníků

Postoloprty, mše svatá není 

úterý 7. týdne v mezidobí, památka sv. Rity z Cascie

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                 

středa 7. týdne v mezidobí

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                 

čtvrtek, Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze

Postoloprty, mše svatá v 7. 30 hod.

v 17. 00 hod. adorace v kostele                                          

pátek 7. týdne v mezidobí, památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

mše svatá v 17. 00 hod.

od 15. 00 hod. do 22. 45 hod. NOC KOSTELŮ                   

sobota památka sv. Filipa Neriho, kněze

Postoloprty, mše svatá v 8. 00 hod.                                   

Slavnost Nejsvětější Trojice, neděle 27. 5. 2018

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice, 10. 30 hod.

Velemyšleves 11. 15 hod.

Levonice 15. 00 hod.                                                          

V měsíci květnu je po každé mši svaté  májová pobožnost.