přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí od 19. 5. do 26. 5. 2019

20. 05. 2019

5. neděle velikonoční, 19. 5. 2019

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice 10. 30 hod.

Blažim 15. 00 hod.          

pondělí po 5. neděli velikonoční, památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Postoloprty, mše svatá není                                                                          

úterý po 5. neděli velikonoční, památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů mučedníků

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                                         

středa po 5. neděli velikonoční, památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

Postoloprty, mše v 17.00 hod.                                                                     

čtvrtek po 5. neděli velikonoční

Postoloprty, mše svatá v 7. 00 hod.

Postoloprty, společenství seniorů a modlitba růžence v 17. 00 hod. na faře.

pátek po 5. neděli velikonoční

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie, NOC KOSTELŮ 15. 30 – 16. 30 hod. prohlídka věže a zvonů, vernisáž, 17. 00 hod. mše svatá, 18. 15 hod. koncert, prohlídka varhan, 19. 30 hod. povídání s hostem – knězem a varhaníkem, členem řádu premonstrátů Christianem Martinem Pšeničkou. Bližší informace na plakátech a webu farnosti

sobota po 5. neděli velikonoční, památka sv. Řehoře VII., papeže

Postoloprty, mše svatá není

Levonice, mše svatá v 17. 00 hod.                                                             

6. neděle velikonoční, 26. 5. 2019

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice 10. 30 hod.

Velemyšleves 11. 15. hod.                                                                             

Celý květen je měsícem Panny Marie. Proto vás zveme, po každé mši svaté, na májovou pobožnost.