Poutní cesta na Svatou Horu u Příbrami ke Svaté bráně

17. 08. 2016
Nanebevzetí Panny Marie Příbram

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami

V pondělí 15.8.2016 na slavnost Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil emer. děkan Rudolf Prey z Lenešic s několika věřícími ženami poutní cestu na Svatou Horu u Příbrami za účelem oslavy nanebevzetí Panny Marie a zároveň setkat se s Božím milosrdenstvím Svaté brány. Poutní cesta byla provázena modlitbami růžence, korunky k Božímu milosrdenství a zpěvy mariánských písní, na Svaté Hoře se skupina poutníků zúčastnila slavnostní mše sv., úcty Svatohorské Madony a také vykonala svátost smíření, aby se mohly získat odpustky Božího milosrdenství pro duše v očistci. V ambitech poutního místa vykonala skupina poutníků ještě modlitbu křížové cesty. Bohu díky za milostiplnou poutní cestu!