Poutní cesta farnosti Lenešice

31. 07. 2014

Ve středu 30.7.2014 vykonal emeritní děkan Rudolf Prey spolu s věřícími poutní cestu do Teplic a okolí. Jmenovitě navštívili Novosedlice a kostel sv.Valentina. Zde byli mile přijati paterem Maturkaničem, který je následně dovezl do Dubí, aby shlédli krásný  kostel postavený knížetem Clary Altringem. Další pouť směřovala v Dubí do lesního prostoru, kde stojí malá kaplička ke cti Panny Marie Lurdské. Po cestě ke kapličce konali účastníci modlitby a rozjímání růžence radostného. Následovala cesta do poutního kostela P.Marie Bolestné v Bohosudově, kde zrovna byl den pro Lužické Srby. Zde poutníci kromě krásného barokního kostela shlédli také ambity, studánku a přilehlou Biskupskou školu. Dříve byla tato budova jezuitským klášterem a zde působil dlouhodobě i nedávno zemřelý jezuita pater Josef Cukr. Další poutní zastavení bylo v Teplicích na Zámeckém náměstí, kde je barokní kostel sv.Jana Křtitele, kde P.Rudolf měl v roce 1972 primiční mši sv. Následovala cesta do Oseka k návštěvě cisterciátského kostela  a kláštera a na závěr ještě vedla poutní cesta do Mariánských Radčic, kde poutníci shlédli kostel Bolestné Panny Marie a ambity. V kostele všechny zaujal mimo jiné i boční oltář se soškami 14 svatých pomocníků a na hlavním oltáři Panna Maria s mečem v srdci stojící u kříže. Ve všech kostelích poutníci si vyprošovali pomoc Boží na přímluvu Panny Marie pro další život. Bohu díky za zdařilou poutní cestu!