Poutní cesta farnosti Lenešice ke Svaté bráně v Liběšicích

24. 09. 2016
poutníci ke Svaté bráně v Liběšicích u Žatce

poutníci ke Svaté bráně v Liběšicích u Žatce

sam_1696

Poutníci spolu s emeritním děkanem Rudolfem Preyem z Lenešic uskutečnili návštěvu Svaté brány a kostela v Liběšicích u Žatce a to dne 24.9.2016, kde si vykonali svatou zpověď, kde byli účastni mše sv., kterou sloužil otec Vilém Štěpán spolu s koncelabrantem P.Rudolfem Preyem a kde také po splnění předepsaných podmínek usilovali získat plnomocné odpustky Jubilejního roku milosrdenství.  Poutníci ještě navštívili adorační kapli, kde vykonali adoraci Nejsvětější svátosti oltářní. Posléze navštívili obchůdek s devocionáliemi a náboženskými knihami v areálu fary, aby si nakoupili určité předměty náboženské úcty. Bohu díky za krásnou poutní cestu ke Svaté bráně Božího milosrdenství.