Pouť farníků z Postoloprt a Bitozevsi do Filipova, 13. 1. 2020

14. 01. 2020

13. ledna, v jednu hodinu ráno, jsme měli sraz před kostelem Nanebevzetí Panny Marie na náměstí v Postoloprtech. Osobním vozem pana Eichelmanna jsme se vydali na pouť do Filipova u Rumburka. Každý rok je tam vždy ve čtyři hodiny ráno poutní mše svatá ke cti Panny Marie se vzpomínkou na zázrak, který se tam právě v tu hodinu a v ten den stal v roce 1866. Magdalena Kade mladá, na smrt nemocná dívka, nejen že byla uzdravena, ale setkala se ve vidění s krásnou ženou, Pannou Marií. Podoba Panny Marie, tak jak o ní vyprávěla Magdalena Kade, je pak vtisknuta krásné soše z bílého kararského mramoru, stojící nad hlavním oltářem kaple Uzdravení nemocných. Ta je součástí velké baziliky minor Panny Marie Pomocnice Křesťanů ve Filipově u Rumburka.

Cesta do Filipova byla dobrá a počasí téměř jarní. V bazilice, oproti minulým letům, bylo klima příznivé, takže jsme nemrzli. Mši měl litoměřický biskup Mons. Jan Baxanta spolu s ním koncelebroval také německý biskup Mons. Wolfgang Ipolt ze Zhořelce. Poutníků bylo několik stovek, kněží čtyři desítky. Zařadili jsme se tedy mezi poutníky z Čech, Moravy, Německa, Polska a Slovenska a prožili krásnou liturgii doprovázenou letos zvlášť pěknou liturgickou hudbou a hrou na varhany. Kázání otce biskupa si můžete přečíst zde:

https://www.dltm.cz/promluva-mons-baxanta-pri-marianske-pouti-ve-filipove

Fotografie jsou ke zhlédnutí zde:

https://portarum.rajce.idnes.cz/pout_do_Filipova_13._1._2020/

Bohu díky za krásnou a mimořádnou pouť, za setkání se známými i neznámými poutníky i za to, že  z Postoloprt nás tentokrát na pouť jelo alespoň o něco více než obvykle. Nelitovali jsme.