Pokácení stromu – vrby v areálu fary Lenešice

9. 07. 2020

Na základě Rozhodnutí Obecního úřadu Lenešice ze dne  21.5.2020 č.j. ST/2/2020, které povoluje pokácení l ks stromu vrby v areálu fary Lenešice, která se nebezpečně naklání a ohrožuje sousední nemovitost pana Valíka, zajistil Děkanský úřad Postoloprty provedení tohoto pokácení u firmy klempíře p.Nováka z Lenešic, který vlastní výsuvnou plošinu. Pan Novák -klempíř spolu se svým pomocníkem p.Kolářem provedli odstranění stromu v sobotu dne 4.7.2020 a zároveň vyčistili zanešený střešní žlab. Práce byla provedena odborně a citlivě a nepoškodila nijak střechu sousední nemovitosti pana Valíka. Následný odvoz větví a dřeviny ze stromu provedl pan Čermák z O.U. Lenešice spolu s pracovní četou v úterý dne 7.7.2020. Práce na odstranění stromu byla vyúčtována na Děkanství Postoloprty firmou pana Nováka, Lenešice. Bohu díky za úspěšně vyřešený úkol prvořadé důležitosti.