Pohřební obřad v kostele Lenešice dne 13.6.2014

13. 06. 2014

V pátek dne 13.6.2014 se konal pohřební obřad v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích od 14.30. Emeritní děkan Rudolf Prey se loučil se zemřelou paní Zdenkou Schonfeldovou, roz.Zezulovou, která zemřela v úterý 10.6.20104 v nemocnici Most po mozkové příhodě v požehnaném věku 93 let. Jmenovaná bydlela, po smrti svého manžela Bohumila v r.2000 u svého syna Zdenka Schonfelda v Lenešicích- Nových Dvorech. Děkan několikrát paní Zdenku navštěvoval, aby jí poskytl svátostné pomazání nemocných, svatou zpověď a svaté přijímání, neboť byla hluboce věřící.

Při pohřebním obřadu bohoslužby slova hrála na klávesy paní Marie Immerová spolu s vnukem Robertem Schonfeldem, který hrál na housle, paní Immerová rovněž zazpívala žalmovou odpověď. Po duchovní promluvě děkana přečetl ještě za rodinu text rozloučení s maminkou a babičkou vnuk Robert Schonfeld. Obřadu se zúčastnili rodinní příslušníci a několik věřících z farnosti, zejména také bratři Plačkovi, představující Nadaci Lenos, která zajišťuje opravu kostela, protože rodina Schonfeldova také přispěla v minulosti finančním darem na opravu kostela.Po obřadu byla rakev se zemřelou odvezena Pohřební službou na kremaci, aby její popel byl později uložen do rodinné hrobky na hřbitově v Lenešicích, kde odpočívá i její manžel.

Mše svatá za zemřelou paní Zdenku Schonfeldovou bude sloužena v kostele v neděli dne 15.6.2014. Odpočinutí věčné dej jí Pane a světlo věčné ať jí svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji!