Pohřeb z kostela Lenešice na hřbitov dne 7.11.2016

7. 11. 2016

Pohřeb Miroslava Demetera, který zemřel tragicky dne 18.10.2016 ve věku 27 let. Pohřbu se zúčastnilo více než 200 lidí, všichni se ani nevešli do kostela. Se zesnulým se přišli rozloučit: Rodiče Lenka a Míra, družka Jana a dcery Sabinka a Elza, sestra Sabina s Honzíkem a Jenifer, babička Rozalie a ostatní příbuzní. Obřad vedl farář z Prahy Mikuláš Vymětal, neboť zemřelý nebyl členem katolické církve. Obřad doprovázela hudba – trio muzikantů a se zesnulým se ještě osobně loučil jeho přítel pan Král z Loun. Po obřadu v kostele následoval pohřební průvod na hřbitov, kde byla druhá část obřadu a rakev byla spuštěna do hrobu. Pohřební obřad včetně průvodu byl klidný a důstojný. Emeritní děkan umožnil pozůstalým pohřeb z kostela, neboť většina pozůstalých jsou členy katolické církve a mnozí místní farníci. Odpočinutí věčné dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji. Amen.

sam_1722 sam_1724 sam_1725 sam_1726 sam_1727 sam_1728 sam_1729