Plán rekonstrukce kostela v Lenešicích

29. 04. 2018

Podle Okrašlovacího spolku ve Zpravodaji obce Lenešice z jara 2018 je následující plán rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích: V roce 2018 se má vykonat zastřešení věže kostela barokní bání, osazení oken věže a lodě kostela, restaurování nápisového kamene a novorománských sloupků věže ( 1. etapa ),  v roce 2019 se má vykonat vnitřní elektrické rozvody ve věži, vnitřní a vnější omítky, montáž věžních hodin, restaurování nápisového kamene a novorománských sloupků věže ( 2.etapa ), v roce 2020 se má vykonat položení dřevěných podlah věže a kamenné dlažby v přízemí věže, v roce 2021 se má vykonat výroba schodiště a žebříků věže kostela, restaurátorský průzkum omítek a maleb lodi kostela, v roce 2022 oprava interieru kostela a vnější části lodi kostela.

Kostel se dostal do současné podoby i díky veřejné sbírce, ve které se vybralo 300 000 Kč! Na obnovu kostela v Lenešicích možno přispět zasláním peněz na účet: 29000397/2010 nebo zasláním SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SIMONAJUDA 30, DMS SIMONAJUDA 60, DMS SIMONAJUDA 90.

Průběh rekonstrukce můžete sledovat na internetové adrese www.lenos.cz