Návštěva žáků 8. třídy ZŠ Lenešice v kostele

10. 09. 2018

V pátek 7.9.2018 navštívili žáci 8 třídy ZŠ Lenešice se svým učitelem Peterem Randisem kostel Lenešice, což byla akce žáků zprostředkovat novému učiteli zajímavosti v obci Lenešice a díky žáku organizátorovi Ondrovi Plačkovi vedla první cesta do kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích. Emeritní děkan P.Rudolf Prey žáky s učitelem vřele přijal a přivítal a umožnil všem shlédnout jak sakristii tak vnitřek kostela s upozorněním, že kostel, po zřícení věže v r. 2008 je v rekonstrukci a tudíž není interiér v dobrém stavu, i když se provizorně používá k bohoslužebným účelům. Na výzvu svého učitele Petera Randise dávali děti děkanovi různé a zajímavé otázky na př. se ptaly na kazatelnu, na obrazy křížové cesty, co všechno se v kostele koná, kolik lidí chodí do kostela. Děkan sám upozornil na hlavní oltářní obraz sv. Šimona a Judy, který je již restaurován, na svatostánek a antependium oltářní, kde je znak šlechticů Clary-Altringen a pozval děti, které jsou pokřtěny do kostela na bohoslužby. Pan učitel pak na památku učinil fotosnímek, který také poskytl našim webovým stránkám, za což mu děkujeme a přejeme mu, aby se mu nejen ve škole, ale i v obci Lenešice líbilo.