Návštěva Sudetských Němců v Lenešicích a Postoloprtech

10. 09. 2017

V sobotu dne 9.9.2017 přijely dvě poutnice z Německa a to paní Maria Franken – Sudetská Němka pocházející z Nehasic a to ve věku 92 roků a její doprovod paní Theresa  Höpfl Bavorská rodačka bydlící v městě Pocking okr.Pasov a pomáhající paní Franken v její pohybové nemohoucnosti. V Lenešicích obě ženy se naobědvaly, pobesedovaly s děkanem Rudolfem Preyem, zejména ohledně kostela Nehasice a naplánovaly mši sv. v kostele Nehasice v Německém jazyce ke cti Narození Panny Marie, jíž je zasvěcen kostel Nehasice. Následně děkan se jmenovanými zajel na zámek Stekník, kde se zúčastnily prohlídky zámecké kaple Navštívení Panny Marie a ve vesnici paní Maria Franken si prohlédla dům č. 20, kde jako malé dítě nejprve s rodiči bydlela než se přestěhovali do Nehasic. Ženy pak využily pohostinnost děkana v Postoloprtech Radima Vondráčka, který jmenované ubytoval v rekonstruované faře, aby v neděli se mohly zúčastnit plánované mše. V neděli se poutnice z Německa nejdříve zúčastnily mše sv. v kostele Postoloprty, kterou sloužil také emer.děkan Rudolf Prey a od 14 h. byla objednaná mše sv. v kostele Nehasice ke cti Narození Panny Marie, uctily hroby svých zemřelých tam pohřbených a také shlédly bývalý dům, kde pani Maria Franken se svými rodiči bydlela. Zejména pro paní Franken to byla velká oběť, protože je to z Německa vzdálenost nejméně 300 km a je v požehnaném věku 92 let a nemohoucí na nohy, takže musí používat chodítko. Paní byla velmi šťastná, že vše mohla absolvovat a vidět svůj zamilovaný kostel, pro který sama věnovala a také vybrala finanční prostředky, aby mohl být opraven a znovu vysvěcen biskupem Josefem Kouklem. Paní Franken řekla, že je to asi její poslední návštěva bývalého domova v Nehasicích. Bohu díky za tyto poutnice do Mariánské svatyně v Nehasicích.