Návštěva paní Frankeové z Německa

14. 10. 2018

V sobotu dne 13.10.2018 navštívila paní Frankeová z Německa P.Rudolfa Preye v Lenešicích a z jeho doprovodem pak po krátké návštěvě obce Stekník, kde shlédla dům č. 20, kde bydleli její prarodiče, navštívila obec Nehasice a zejména areál kostela a hřbitova v Nehasicích. V kostele se s otcem Rudolfem pomodlili Anděl Páně a pak navštívili rodinný hrob paní Frankeové, kde odpočívají rodiče a příbuzní Štefanové z Nehasic. Náhrobek v loňském roce byl asi vichřicí zřícen a díky panu starostovi Bitozeves p.Horákovi, byl znovu postaven a vyčištěn, z čehož měla paní Frankeová radost a moc panu starostovi děkovala. V Nehasicích se paní Frankeová setkala ještě ze svou sestrou z Německa a jejími příbuznými. Po návštěvě Nehasic, které se zúčastnil také bratr děkana Rudolfa Preye, Jiří, který přijel pozdravit paní Frankeovou a podívat se na kostel v Nehasicích, kde se velmi angažoval tím, že vytvořil nový oltářní retábl s obrazem a také nová okna do kostela, se děkan s bratrem rozloučili a paní Frankeovou čekala dlouhá cesta do Německa, do městečka Pocking v Bavorsku. Paní Frankeová je 92 roků a stará se také o příspěvky do Sudetoněmeckých novin Heimatsbrief.