Návštěva generálního vikáře P. Martina Davídka v Postoloprtech

17. 12. 2017

V neděli 17. 12. 2017 navštívil naši farnost generální vikář litoměřické diecéze P. Martin Davídek. V kostele Nanebevtzetí Panny Marie sloužil ranní mši svatou ze 3. neděle adventní. Naše malé společenství povzbudil krásnou promluvou. Připomněl slova již zesnulého biskupa Josefa Koukla, že „i jedna duše je pro biskupa (kněze) dost velkou farností“ a že z tohoto pohledu je v naší farnosti „duší“ docela dost. Povzbudil nás k tomu abychom si nenechali vzít křesťanský advent jako dobu ztišení, rozjímání a očekávání a abychom se nenechali strhnout k jeho povrchnímu prožívání. Na závěr nám otec Martin udělil požehnání, když byl ještě před tím, na rozloučenou, obdarován květinami a malým dárkem. Pak byli všichni pozváni na faru k setkání, rozhovoru a k výbornému občerstvení. Byla to opravdu radostná neděle. Děkujeme otci Martinovi za jeho návštěvu, která byla zároveň vítanou pomocí místnímu knězi v jeho rekonvalescenci. Odpoledne již P. Radim požehnal betlémské světlo, které z Loun laskavě přivezl pan J. Eichelmann. Betlémské světlo je možné nyní získat buď v železářství pana Eichelmanna, na faře nebo v kostele před nebo po mši svaté.