Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016

1. 05. 2016

91800175417106074389Májové pobožnosti v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích v r.2016 budou

každé úterý a pátek po mši sv. od 16 hod. Promluvy k Panně Marii a zpívané

litanie Loretánské!

Srdečně zveme uctít Pannu Marii a vyprosit si pomoc Boží!