Májové pobožnosti a výzdoba kostela v květnu 2018

27. 05. 2018

V kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích se v měsíci květnu 2018 konaly májové pobožnosti vždy v úterý a pátek po mši sv. od 16 h. V bohoslužbě slova se konalo rozjímání nad modlitbou Zdrávas Maria a po mši sv. u oltáře Panny Marie Lurdské se konaly zpívané Loretánské litanie, další modlitby k Panně Marii na př. Ó Paní má, ó matko má, vzpomeň že ti náležím…modlitby za déšť, zdraví, mír. Na závěr se vždy zpívala píseň Večer tichounce se sklání….a májová bohoslužba se ukončila modlitbou Pochválena, pozdravena budiž….V krásně vyzdobeném kostele květinami se i během mše sv. zpívaly mariánské písně na př. Budiž vděčně velebena, Máti Páně přesvatá, Tisíckráte pozdravujem tebe, Chválu vzdejme a další. Bohužel, byla menší účast věřících na májových pobožnostech.