Křest svatý v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích

25. 04. 2014

V neděli Zmrtvýchvstání Páně 20. 4. 2014 udělil děkan P.Rudolf Prey křest sv. Michalu Peštovi, který dva roky přichází na hodiny náboženství na faru Lenešice a seznamuje se s Pánem Ježíšem a základy křesťanské víry a modlitbami a tak byl připraven k přijetí sv. křtu. Michal má ještě starší sestru Marii, která již více let přichází na náboženství a přijala již první svaté přijímání.

Bohu díky, že rodiče těchto dětí dbají na to, aby jejich děti byly vedeny ve víře a k životu podle Božích přikázání.