Klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích

8. 11. 2014

V sobotu dne 8.11.2014 se konal klavírní koncert Vladimíra Heulera v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích od 17 h. Vladimír Heuler má dvojí magisterský titul Mgr. et Mgr. za studium hry na klavír a hudby a to s vyznamenáním. V současné době vystupuje se sólovými recitály v Čechách a v Německu, vyučuje hudbu na Evangelickém gymnaziu v Herrnhutu, soukromě v Německu a Čechách a nově též v ZUŠ Česká Kamenice.

Program koncertu byl velmi pestrý, a to skladby J.S.Bacha, Johana Pachelbela, G.F.Handela, J.Brahmse, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, S.Rachmaninova, W.A.Mozarta a vlastní variace Vladimíra Heulera na českou lidovou píseň. Kostel v Lenešicích byl zcela zaplněn asi 70 lidmi různého věku.  Koncert pořádal Lenešický okrašlovací spolek ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny a Obecní knihovnou v Lenešicích.

Koncert uvedl pan Zdeněk Plaček a jednotlivé skladby uváděl sám interpret Vladimír Heuler. Vstupné bylo dobrovolné a bude použito na opravu kostela. Přítomní odměnili koncertního mistra Heulera vřelým potleskem a vyžádali si ještě přídavek. Bohu díky za zdařilý koncert!