Kam dosáhne věž v roce 2012

8. 10. 2012

Náves v Lenešicích se v roce 2008 významně proměnila. V červenci spadla téměř 800 let stará věž kostela. Od té doby probíhá záchrana této dominanty obce a kdo se prochází po návsi vidí, že kostel pomalými kroky opět nabírá svojí původní podobu. Na první pohled se zná, že loď kostela vyrostla po krovy. K nim ovšem chybí ještě několik metrů. Největší pozornost se nyní věnuje severní stěně lodi kostela, která byla pádem věže nejvíce postižena. Jedná se hlavně o stabilizaci krovu severní zdi. Začátkem září bychom měli mít dostavěné okno této stěny a krov podepřený. Následně bude věž kostela provizorně zastřešena. Pod touto střechou sed začne rodit budoucí věž. Na jejich pilířích bude vystavěno první patro věže včetně kruchty.

V letošním roce se promění i okolí kostela. Betonové pásy zpevňující kostel budou zakryty navážkou. Ta bude sloužit coby přírodní izolace. Na vrstvu jílu bude položena čedičová dlažba se spádem směrem od kostela.

Změn dozná i interiér. Kostel bude rozdělen zástěnou. Bude tak oddělen liturgický prostor od staveniště a kostel bude zpřístupněn. Stavební práce na věži budou pokračovat aniž by ovlivňovaly život v našem kostele. Kromě pravidelných bohoslužeb, které se nyní konají na místní faře se zde budou konat koncerty a výstavy.

Svou novou tvář získává pomalu i inventář kostela. Kdo navštíví kostel na sklonku letošního roku, uvidí zrestaurovaný oltářní obraz. Kromě něj uvidí léty poničený oltář z 18. století. Ten by měl být restaurován během příštího roku.

 To jsou plány pro letošní rok. Věříme, že se je podaří naplnit.