Farní fotbalový turnaj ve Výškově

18. 06. 2007

V pondělí 18. června 2007 se uskutečnil fotbalový turnaj žáků farnosti Postoloprty na hřišti ve Výškově. Hrála tři družstva a to starší žáci, mladší žáci a družstvo dívek.
Hrálo se na půl hřiště v počtu hráčů 7 + 1. Uskutečnily se celkem tři zápasy, které rozhodoval jako rozhodčí pan farář otec Rudolf. Zápasy dopadly následovně:

starší žáci proti družstvu dívek 9 : 1
branky za kluky: Kája Červeňák 3, David Hangurbadžo 1, Jula Kóša 4, Patrik M.
branky za holky: Lucka Kóšová 1

starší žáci proti mladším žákům 3 : 3
branky za starší žáky: Jula Kóša, Kája Červeňák, David Hangurbadžo
branky za mladší žáky: Marek Čajkovský 3

družstvo dívek proti mladším žákům 1 : 1
branky za dívky: Lucka Kóšová 1
branky za mladší žáky: Nikolas Hangurbadžo 1

Závěrečná tabulka turnaje:

1/ Starší žáci 4 body
2/ Mladší žáci 2 body
3/ Dívky 1 bod
Všechna družstva obdržela ceny podle pořadí. Farnost děkuje správci hřiště za umožnění turnaje a za přepravu transitem panu dopravci. Bohu díky za radostné odpoledne.

Fotografie mužstev v turnaji