Farní pouť na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie do Dolního Ročova

24. 08. 2018

V neděli 19. srpna jsme po ranní mši svaté, odjeli z Postoloprt na pouť do Dolního Ročova. Tam jsme se zúčastnili mše svaté, kterou vedl generální vikář církve řeckokatolické Mons. PhDr Milan Hanuš. S ním koncelebrovali převor benediktinského kláštera v Rajhradu P. Augustin Gazda, lounský děkan a místní duchovní správce J. M. can. Werner Horák a P. Radim Vondráček, děkan z Postoloprt. Byl zde i lounský farní vikář Vít Machek, který během mše svaté zpovídal. Byli jsme ohromeni krásou prostoru ročovského kostela a potěšeni množstvím poutníků a těch, kteří přicházeli jak ke svátosti smíření, tak ke svatému přijímání. Mše byla doplněna krásným zpěvem lounského chrámového sboru, ve kterém zpívala i naše pastorační asistentka pí. Mgr. Straková. Pán Bůh zaplať za toto výjimečné místo a především za požehnaný čas této poutě, kterou jsme zakončili na návštěvě u dirigentky pražské ženské gregoriánské scholy, která nás i se svým manželem mile přivítala ve svém domě v Ročově. Bohu díky za tuto pouť a všechny, se kterými jsme se při ní setkali. Pouť jsme obětovali za naše úmysly a  za celou naši farnost.

Zde několik fotografií: https://portarum.rajce.idnes.cz/Farni_pout_do_Dolniho_Rocova%2C_2018#

odkaz na rozhlasový pořad o augustiniánech a Dolním Ročově: https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/934076