Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích

24. 09. 2015

Ve čtvrtek 24.9.2015 se konala ekumenická bohoslužba mezi řím.kat.církví Lenešice a československou církví Husitskou Louny k 600.výročí smrti M.Jana Husa. Sešlo se v kostele asi 20 věřících. Bohoslužbu vedli paní farářka Helena Smolová a emeritní děkan Rudolf Prey. Zpívala se píseň 706 Jezu Kriste štědrý kněže. První čtení z proroka Izaiáše četla paní Ladislava, žalm zpívala paní Marie Immerová, která také doprovázela zpěv na klávesy, druhé čtení četl z 1.listu sv. Pavla ke Korint.  pan Jiří, poté měl emeritní děkan 1.promluvu a vyšel z textu tohoto listu a věnoval se pak katolickému pohledu na M.Jana Husa a slavení tohoto jubilea v katolické církvi a pohledy papežů Jana Pavla II., resp.Františka na mučednickou smrt mistra Jana Husa, který byl nazván papeži reformátorem. Evangelium podle sv. Jana o jednotě křesťanů přednesla paní farářka a zároveň pronesla 2.promluvu na téma jednoty podle Ježíše Krista a pak podle 2.Vat.koncilu, který zahájil Jan XXIII. Zdůraznila, že ještě není plná jednota, protože zejména jsou rozdíly v eucharistii. Přímluvné modlitby čtli opět laici a to pan Jiří a paní Marie, na závěr byla společná modlitba Otče náš, závěrečné požehnání a pozvání věřících na faru, kde bude přednáška paní farářky o komunitě Taize ve Francii. Přednášku doprovázela paní farářka také obrázky z mobilu. Pro mnohé to byly první obrázky kostela a komunitního centra v Taize a také často prvotní informace o zakladateli P.R.Schutzovi a bratřích. Byla dána také možnost dotazů, kterou mnozí využili. Pro přítomné bylo připraveno pohoštění. Bohu díky za zdařilou ekumenickou bohoslužbu a vzájemné setkání.