Duchovní služby ve farnosti Lenešice od 1.9.2013

1. 10. 2013

Mše sv. ve všední dny:

Ranní mše v pondělí, středa, čtvrtek, sobota od 8 h.

Večerní mše v úterý, pátek od 16 h.

Mše sv. nedělní: ranní v 10.30 h.

Rozjímavý růženec každý 2. čtvrtek v měsíci

Biblická hodina každý 4. čtvrtek v měsíci

Náboženství dětí každou středu od 12.30 h.

Příležitost ke sv. zpovědi kdykoliv na požádání

Příprava na přijetí svátosti kdykoliv podle dohody

Zodpovědný duchovní za duchovní služby v Lenešicích: P. Rudolf Prey, admin. in spiritualibus, osobní arciděkan, bydlí na faře Lenešice, Knížete Václava 35, 439 23 Lenešice

Telefon: 776 872 009
E-mail: paterrudolf@centrum.cz