Česko zpívá koledy – koncert dětí ze školy v kostele Lenešice

9. 12. 2015

Ve středu 9.12.2015 od 18 h. se konal koncert dětí  ze školy v Lenešicích v kostele sv. Šimona a Judy. Sbor asi 50 dětí od nejmenších po největší pod vedením paní ředitelky Ledvinové zazpíval 9 koled a to Nesem vám noviny, narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné Jezulátko, Pásli ovce Valaši, Vánoce vánoce přicházejí, Světové vánoce, Vánoční, Mou dobrou zprávu hlásej. Koncertu se zúčastnilo velké množství lidí, dospělých i dětí v počtu nejméně 80. Bohu díky za krásně zpívané koledy a vánoční písně, bohu díky za velké množství přítomných na koncertě. Emeritní děkan děkuje paní ředitelce školy, že s dětmi nacvičila koledy a děkuje i panu Zdeňku Plačkovi z Okrašlovacího spolku Lenos Lenešice, že objednal zpívání těchto koled do kostela kam nejlépe patří.