Bílá sobota “ C „

28. 03. 2019

Chceme-li slyšet tu nejradostnější zvěst evangelia, chceme-li slyšet to nejcennější evangelium, pak jsme udělali dobře, že jsme přišli na obřady Bílé soboty a slyšeli liturgii těchto obřadů a toto evangelium, že Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Toto evangelium, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých znamená, že Boží život a Boží láska byly silnější než smrt anebo jak to vyjadřuje sv. Pavel ve svém listě: “ smrti, kde je tvůj osten, kde je tvé vítězství?….“ Díky tomuto největšímu zázraku Pána Ježíše, je i dnes křesťanství živé, protože nikdo z živých dosud nevstal z mrtvých, kromě Ježíše, nikdo z živých nemůže nikomu slíbit to co Ježíš, že totiž i my lidé budeme vzkříšeni k věčnému životu. Láska Boží však není teatrální ani triumfalistická. Ježíšovo vzkříšení se událo v noci bez mimořádných vnějších průvodních znamení. Žádná televize jako dnes, žádné fanfáry a uvítací řeči – Ježíš i při tomto zázraku všech zázraků projevuje pokoru. Důležité pro Boha i pro nás je, že Ježíš své poslání pro záchranu člověka naplnil a on dobře věděl, že mnoho lidí tento Ježíšův skutek lásky přijme, protože člověk touží po životě, který přežije smrt. I při Ježíšově vzkříšení padají všechny diskriminace a bariéry, protože Ježíš umí ocenit věrnost a statečnost žen, které ho provázely na křížové cestě a až ke hrobu a také i dnes jsem četl, že Marie Magdalena a další ženy šly ke hrobu s touhou znovu pomazat Ježíšovo tělo v hrobě. Ženy našly hrob prázdný a staly se prvními zvěstovateli tohoto Božího skutku, ale nejenom to, ženám jako prvním se také Ježíš zjevil – i když o tom budeme číst až v dalších dnech. Teprve po ženách přišli k hrobu apoštolové Petr a Jan, teprve po ženách se Ježíš zjevil apoštolům. I v dnešní době je v kostele často více žen než mužů a když si všimneme koho si Bůh vyvoluje pro svá mimořádná sdělení na př. při mariánských zjeveních – zase jsou to většinou ženy nebo dívky. Není tedy pravda, že církev je církví mužů. Jsem vděčný ženám i ve zdejší farnosti, protože i zde jsou hlavními nositelkami víry. Dnes jsme sice četli o prázdném hrobě, ale nejdůležitějším potvrzením Ježíšova vzkříšení jsou Ježíšova zjevení, o kterých si budeme číst po dobu velikonoční a tak posilovat svou víru. Tuto víru musíme mít, protože to stanovil Ježíš jako jedinou podmínku, abychom dostali dar vzkříšení pro nebeské království. Tato víra musí být vírou v Ježíšovu smrt za naše hříchy a vírou v Ježíšovo vzkříšení. Proto při této bohoslužbě obnovujeme křestní slib, což není nic jiného než že vyznáváme víru a odříkáme se zlého. Buďme radostnými a šťastnými křesťany , kteří mají takového Pána a Mistra plného dobroty a lásky. Přivádějme další lidi k víře a ke svatému křtu jako to dělali tehdy ženy i muži, protože Bůh si přeje, aby naším prostřednictvím co nejvíce lidí došlo k poznání pravdy a bylo spaseno. A nyní nastane svěcení křestní vody a obnova křestního slibu.