Bílá sobota “ A „

20. 03. 2020

Zaznělo k nám radostné poselství o vzkříšení Pána Ježíše. Je to nejdůležitější evangelium, nejradostnější zpráva celého Písma sv. nejen pro nás křesťany, ale pro všechny lidi. Anděl Boží nám tuto nejdůležitější zvěst oznámil. “ Hledáte Ježíše ukřižovaného?“ “ Byl vzkříšen.“ Toto platí pro všechny hledající. Ježíše je zbytečné hledat mezi mrtvými. Ježíš není jen nějakou dávnou osobou. Ježíš není jen skryt v učení. Naopak – Ježíš je živý, vzkříšený a proto každý člověk, kdo touží po životě u Ježíše tento život najde. Ptejme se však co to znamená Ježíšovo vzkříšení:1/ Předně si řekněme, že Ježíšovo vzkříšení je něco jiného než co se říká o přírodě, že se znovu vzkřísila ze zimního spánku – to je pouze analogie – obdoba.                                                                                                                                                                    2/ Také to je něco jiného, když člověk přežije autonehodu a pak se o něm říká, že byl znovu vzkříšen.                                                                                                                                                                                                                                                                      3/ Ježíš byl vzkříšen znamená, že že nevstal z hrobu ke svému předchozímu přirozenému biologickému životu jako na př. Lazar z Betanie. Byl vzkříšen znamená, že Ježíš začal žít úplně novým způsobem života, který je vlastní člověku pro věčný život. Je to život těla, KDE NEVLÁDNOU BIOLOGICKÉ ZÁKONY, ALE ZÁKONY DUCHA BOŽÍHO, KDE TĚLO JE TEDY DUCHOVNÍ, OSLAVENÉ, NEPODLÉHAJÍCÍ ZÁKONŮM HMOTY, PROSTORU A ČASU. SAMOZŘEJMĚ JE TO TĚLO, KTERÉ UŽ NETRPÍ, NESTÁRNE, NEUMÍRÁ, ALE JE KRÁSNÉ, MLADÉ – JEDNÍM SLOVEM URČENÉ PRO VĚČNÝ ŽIVOT V NEBI.                                                                                                                                                                               4/ Toto tělo vzkříšené je určeno i nám, kdo jsme uvěřili a byli pokřtěni. Pokřtěný je už předběžné vzkříšený k novému životu ve víře, lásce a naději, aby očekával jako dar to definitivní vzkříšené tělo do Ježíše na konci věků. Tělo vzkříšeného Ježíše nemůže vidět běžně každý člověk, ale jen ten, komu Ježíš tuto možnost umožní, komu se dá poznat tak tomu bylo v době, kdy žili apoštolové tak je tomu i dnes. Ježíš se zjevuje těm, komu chce. Komuse zjevil po svém vzkříšení Ježíš si budeme postupně z Písma sv. číst ve velikonoční době.  Abychom prokázali svou vděčnost Ježíši za tento dar chceme nyní obnovit svůj křestní slib po obřadu svěcení křestní vody.