Akce Den otevřených dveří kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích 29.5.2015

8. 06. 2015

Lenešický okrašlovací spolek s farností Lenešice pořádaly v den „Noci kostelů 2015“ výše uvedenou akci otevření kostela sv. Šimona a Judy s možností podívat se na to, jak pokročila výstavba zřícené věže kostela a nahlédnout také do kostela k prohlídce interieru. Této možnosti využilo asi 15 – 20 lidí, kterým se věnovali jak Jiří a Zdeněk Plačkovi za Okrašlovací spolek, tak Jaroslav Malý za farnost.

Za uskutečnění této akce děkuje emeritní děkan pater Rudolf Prey, který v této době byl hospitalizován v nemocnici.