9.fotbalový turnaj litoměřické diecése

3. 10. 2015

V sobotu 3.10.2015 se konal turnaj litoměřické diecéze a to s tímto programem: od 9 h. byla mše sv. v kostele Všech svatých, kde také P.Rudolf Prey a P.Radim Vondráček koncelebrovali, hlavním celebrantem byl P.Jiří Smolek z Ústí n.Lab. Pater Rudolf Prey pronesl promluvu na následující temata: o modlitbě sv. růžence, o svatých Františkovi a Terezičce Ježíškově a o eucharistickém kongresu a důležitosti mše sv. která je vrcholem a zdrojem všeho posvěcení v církvi. Po mši bylo rozlosování mužstev, kterých bylo 8. Porta Postoloprty byla zařazena do skupiny B s mužstvy Tirandores Ústí, AFK Litvínov, Zelení Litoměřice. Zápasy se hrály 2x 10 min. a v mužstvu malé kopané vždy musela hrát jedna dívka. Za Portu hrály tyto dívky ze Břvan: Maruška Peštová, Veronika Lacková, Kateřina Čížková. A za chlapce hráli tito: Dušan Klempár, Denis Kaleja, Petr Bílý, Daniel Zíbrt, Patrik Horvát, Kamil Surmaj, Jára Sivák, Patrik Kloc. Zápasy dopadly následovně: Porta vyhrála na Zelenými 6 : 0, vyhrála nad AFK Litvínov 5 : 0 a prohrála s Tiradores Ústí 2 : 3, takže obsadila druhé místo ve skupině a pak hrála semifinále s Děčínem a vyhrála 1 : 0, načež Porta postoupila do finále, kde hrála opět s Tiradores Ústí, se kterým ovšem prohrála vysoko 3 : 13. Porta obsadila krásné d r u h é  místo. Nejvíce branek nastřílel za Portu Jára Sivák a to 7, Petr Bílý 3, Denis Kaleja a Daniel Zíbrt, Patrik Horvát po 2. Za druhé místo obdržela Porta diplomy a medaile a bonbonieru. Bohu díky za krásné počasí a krásné sportovní zážitky. Díky patří také panu dopravci panu Smrtovi ze Skupic, který vezl chlapce transitem, dívky vezl otec Rudolf Prey.