75. výročí narození arciděkana Rudolfa Preye

30. 11. 2014

arciděkan Rudolf PreyOtec Rudolf Prey, v současnosti emeritní arciděkan v Lenešicích se narodil 18.11.1939 v Újezdečku u Teplic. Své výročí oslavil především 18.11.2014 mší svatou v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích spolu s věřícími, které pozval na malou hostinu spojenou s biblickou hodinou na faru Lenešice na den 20.11. od 16 h. Za pomoci paní Immerové bylo připraveno pohoštění ve farní učebně. Bohu díky, přišlo otci Rudolfovi popřát 15 věřících z Lenešic a okolí. Otec Rudolf nejprve přečetl úryvek z Písma sv. o svatbě v Káni Galilejské, ke kterému podal krátký výklad a pak děkovnou modlitbu Pánu Bohu za dar 75 let života i poděkování věřícím za pomoc v nesení kněžského kříže a vyzval přítomné k přípitku na zdraví a Boží požehnání do dalších let. Otec Rudolf obdržel různé dary a přání, mimo jiné i dort od věřících s číslem 75,který byl rozdělen mezi přítomné. Společenství si zazpívalo několik písní z křesťanského zpěvníku za doprovodu kytary, otec dal možnost přítomným prohlédnout si alba s fotografiemi ze svého života a pak se rozvinul vzájemný dialog mezi přítomnými, kteří se takto důvěrně viděli mnohdy poprvé. Otec Rudolf poděkoval zejména paní Immerové a ostatním věřícím za oznámení v Katolickém týdeníku a předal všem na památku svatý obrázek s poděkováním a prosbou o modlitbu. Otec Rudolf poté odpovídal na některé dotazy věřících a také sdělil, že obdržel přání od panu biskupa z Litoměřic Jana Baxanta. Na závěr  malé oslavy si společenství zazpívalo píseň na rozloučenou ze zpěvníku Cantate s doprovodem kytary a malá oslava byla ukončena. Bohu díky, že se tato malá oslava ke spokojenosti všech zdařila.